Zaproszenie na 15. Tydzień z Ewangelią

Jesteś boski

Przed nami kolejny, 15 już Tydzień z Ewangelią, czas, który od lat towarzyszy mieszkańcom diecezji bielsko-żywieckiej, a od trzech lat jest czasem szczególnej ewangelizacji nie tylko bielskich parafii, ale również innych parafii naszej diecezji. To również czas bardziej niż zwykle intensywnego uwielbienia Boga, w którym aktywnie uczestniczą ruchy i wspólnoty działające w Kościele z terenu naszej diecezji.

Hasło tegorocznego Tygodnia z Ewangelią "JESTEŚ BOSKI" nawiązuje do przeżywanej w tym roku 1050 rocznicy chrztu Polski. Chrzest jest tym pierwszym i podstawowym sakramentem, będącym swoistą bramą do Kościoła i innych sakramentów. To miejsce tego wyjątkowego spotkania człowieka z Bogiem, gdzie słyszymy słowa które usłyszał Jezus, gdy wychodził z wody po chrzcie w Jordanie: "A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie"(Mk 1,11). Boże synostwo jest faktem, Bóg bowiem stworzył każdego z nas na swoje podobieństwo. Ta prawda jest dana każdemu z nas. Mogę więc powiedzić do każdego, ale wpierw do siebie "JESTEŚ BOSKI"!!!. Tak, JESTEM BOSKI i ta wielka prawda ma być dla mnie motorem życia w Bogu, zachętą do budowania wciąż nowej relacji miłości. Ta prawda, że JESTEM BOSKI jest przez wielu po prostu nieodkryta, przez innych zapomniamna. A to ma być ten pozytywny SZOK!!! JESTEM BOSKI i ta prawda prowadzi mnie nie do jakiejś depresji, ale podnosi moje oczy ku Bogu, nadaje zupełnie nowy sens memu życiu. Będąc dzieckiem Boga masz najlepsze odniesienie w życiu, bo Ewangelia mówi Ci, Bóg Cię kocha i zawsze troszczy się o Ciebie: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"(J 3,16). JESTEŚ BOSKI, wyjątkowy, wspaniały, kochany do szaleństwa przez Boga. To jest ta prawda, na którą zwraca uwagę tegoroczny, 15. Tydzień z Ewangelią

Współczesny człowiek potrzebuje wciąż na nowo uświadomienia sobie Obecności Boga w otaczającym go świecie. Dla wielu współczesnych będzie to wręcz odkrycie Boga w świecie; świecie, który odwraca się od Boga i chce zupełnie zapomnieć o Bogu. Widzimy dzisiaj doskonale jak współczesna Europa odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni, wielowiekowego dziedzictwa chrztu i Ewangelii. Chce pozbyć się wszelkich śladów obecności Boga i jak wiemy nie kończy się to tylko na słowach, ale burzenie kościołów na Zachodzie podkreśla nie tylko obojętność religijną, ale chęć całkowitego wymazania wszelkich znaków obecności Boga ze współczasności i historii.

Dla wielu najmocniejszym przesłaniem Tygodnia z Ewangelią może być ta prawda, że JESTEM BOSKI. Może tak długo o tym nie wiedziałem, może ta treść nie wybrzmiała dostatecznie mocno w moim życiu, ale mam w sobie piękno samego Boga. Chodzi o to, aby nie koncentrować się na grzechu, słabości i kruchości człowieka, ale mieć świadomość kim jestem i dokąd zmierzam. JESTEM BOSKI to znaczy że POCHODZĘ OD BOGA, to ON jest moim Ojcem. Mam wspaniałe dziedzictwo, którego nie da się wymazać... W zlaicyzowanym świecie, który tak jawnie dzisiaj odrzuca Boga i wręcz Nim gardzi, Bóg przypomina każdemu z nas, że chrześcijaństwo, to bardzo realne, konkretne trwanie w Bogu od początku, od chrztu. Wtedy to Bóg każdego z nas wezwał po imieniu do wspólnoty z sobą i powiedział każdemu z nas "JESTEŚ BOSKI". To nie jakaś ulotna treść wirtualnego świata, ale konkretna prawda, którą trzeba nam odkryć. W tym dzisiejszym świecie konsumpcji ta prawda jest ważniejsza niż wiele innych, jest bowiem wpisana w życie każdego człowieka od początku i to właśnie Bóg mówi zawsze do człowieka "JESTEŚ BOSKI".

W dorocznej, 15 już edycji Tygodnia z Ewangelią, niedziela 25 października to niedziela ewangelizacyjna w parafiach, która rozpoczyna rekolekcje parafialne, które poprowadzą poszczególne wspólnoty na terenie Bielska i okolic. Ma to szczególne znaczenie, bowiem jak pamiętamy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, papież Franciszek zachęcał wszystkich, aby wyjść ze swej postawy konformizmu, ze swojej strefy komfortu i radykalnie głosić Ewangelię. Potrzeba nam wciąż nowej dynamiki dostosowanej do potrzeb współczesnego człowieka żyjącego we współczesnym świecie i współczesnej parafii. Właśnie my mamy wyjść do innych i zakomunikować im tę treść: "JESTEŚ BOSKI".

Podczas Tygodnia z Ewangelią będzie czas na ewangelizację całych parafii, którą będą prowadzić poszczególne wspólnoty prowadzące ewangelizację, wykorzystując w tym dziele nowe dla wielu osób formy. Całość ma służyć temu, by każdy uczestnik mógł nie tylko odkryć, że jest BOSKI, lecz również zbydować bliższą relację do Boga. Szczegółowy plan ewangelizacji w parafiach jest dostępny na plakatach umieszczonych w gablotach parafialnych i przy wejściach do poszczególnych kościołów. Poniżej lista wspólnot prowadzących niedziele ewangelizacyjne:

 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Brata Alberta - Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach - Wspólnota Przymierza Miasto na Górze
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Józefa na Złotych Łanach - Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Pawła na oś. Polskich Skrzydeł - Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody

Więcej informacji o wspólnotach prowadzących ewangelizaję zamieścimy w późniejszym terminie, podając adresy stron internetowych wspólnot prowadzących ewangelizację, gdzie każda wspólnota poda szczegółowy plan ewangelizacji i wydarzeń parafialnych 15. Tygodnia z Ewangelią.

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia z Ewangelią będzie czas radosnego uwielbienia, czyli podobnie jak w ubiegłym roku warsztaty uwielbienia prowadzone w dniach 7-9 października 2016 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, przy ul. Słowackiego 17. W "Kubiszówce" warsztaty uwielbienia będą doskonałym czasem przygotowania do wielbienia Boga w świadomości, że to właśnie ja JESTEM BOSKI. Poprowadzi je Zuzanna Pradela.

WARSZTATY DLA WSZYSTKICH SĄ BEZPŁATNE!!!Program Warsztatów - Dom Kultury "Kubiszówka", Bielsko-Biała, ul. Słowackiego

WARSZTATY UWIELBIENIA - MODLITWA ŚPIEWEM DLA KAŻDEGO

  Piątek (7.10.2016):

 • 15:00 - rejestracja,
 • 16:00 - popołudniowy blok prób

 • Sobota (8.10.2016):

 • 9:00 – 13:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 13:30 – 15:00 - przerwa obiadowa
 • 15:00 – 20:30 – popołudniowy blok prób wraz z Eucharystią

 • Niedziela (9.10.2016):

 • 9:00 – 12:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 13:00 – 15:00 – próba generalna
 • 18:30 – Wieczór Uwielbienia - Plenerowy Koncert kończący warsztaty na Bielskim Rynku

Zakończenie warsztatów przewidziane jest 09 października 2016 r. (niedziela). Tego dnia od 18:30 na Bielskim Rynku rozpoczyna się Wieczór Uwielbienia. Czas ten będzie dla wszystkich uczestników doskonałym zwieńczeniem przeżytego czasu 15. Tygodnia z Ewangelią, czaseu ewangelizacji i głoszenia Słowa Bożego. Dla wielu może to być wyjątkowy, bo po raz pierwszy przeżyty czas tej naprawdę wyjątkowej modlitwy, modlitwy dla wielu w nowej formie i treści; modlitwy pełnej radości, śpiewu, uwielbienia Boga. Zapraszamy wszystkich chętnych. Ten czas jest dla CIEBIE!!! Przyjdź.

Jacek Zamarski - 21.08.2016

Tydzień z EwangeliąWarszaty Uwielbienia 2016Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7


Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7

Muzyczne akcenty, czyli jak chwalić Pana

Bóg zaprasza Cię do uwielbienia, czeka byś grał, śpiewał, tańczył

Bóg łamie standardy w naszym życiu - dzieje się tak nie tylko w naszych czasach, lecz od zawsze Bóg zaskakuje człowieka. Uwielbienie to poznawanie Boga, jakiego wciąż nie znamy, bo to On sam prowadzi nas przez modlitwę uwielbienia.

Człowiek, który otwiera swe serce na Boże poruszenie doświadcza Jego bliskości, prowadzenia, obecności, której nie da się porównać z żadną inną. Bóg przychodzi z mocą modlitwy i człowiek tego doświadcza, bo pragnie iść tą drogą.

Uwielbienie to wspaniałe pokłady spotkania Boga i człowieka, poznanie wielkości Boga i pragnienie wyrażenia tego w modlitwie. Każdego dnia jesteś zaproszeony do uwielbienia, bo celem Twego życia jest właśnie uwielbienie Boga.

Więcej...

Wspólnota modlitwy to wpierw wspólne zasłuchanie się w Boga

Słuchać aby usłyszeć to, co Duch święty mówi do człowieka, wspólnoty, Kościoła. Zasłuchać się w to, co Duch mówi do serca, aby uwielbiać Go całym swoim życiem. Do tego właśnie zachęca nas Apostoł Narodów, aby chwalić Pana. Wszystko w naszym życiu ma być uwielbieniem i Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Pisze o tym również psalmista w psalmie 150: "Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!(Ps 150,2-4).

Nie wystarczy być widzem czy obserwatorem. Potrzeba nam podjąć zaproszenie Boga do uwielbienia. Nie kiedyś, ale już dzisiaj, już teraz...

Więcej...
Warsztaty Uwielbienia 2015-2016
Zapraszamy na facebooka
Zuzanna Pradela